Phụ nữ lãnh cảm vì những nguyên nhân khó ngờ

Có khuynh hướng muốn “trốn” chồng hay không có cảm giác thăng hoa mỗi khi gần chồng là những dấu hiệu đầu tiên của giảm ham muốn, lãnh cảm ở phụ nữ. Đây là vấn đề có thể xảy ra với mọi...

Bệnh trầm cảm ở phụ nữ có chữa hết hẳn không?

Phần lớn mọi người đều cho rằng các bệnh lý liên quan đến tâm thần kinh như trầm cảm thường rất khó chữa khỏi và hết hẳn. Sự thật, bệnh trầm cảm có chữa được hay không? có hết hẳn hay...