Thương mình đi Phụ nữ ơi!

(07/11/2018)
Khi 30 tuổi, ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay. Biết rõ hạnh phúc là do bản thân tạo ra, không phải lệ thuộc vào người khác. Khi 40 tuổi, phải biết rõ và chấp nhận bản thân ở thời điểm GIAO...

Mình “xuống cấp” nhiều quá, chồng thì phơi phới, đi chung thấy…

(31/03/2017)
Ngày xưa còn trẻ trung, xinh đẹp thì vướng bận con cái. Giờ tuổi này, tuy đã có thể “hưởng thụ” đôi chút, nhưng nhìn lại, thấy mình xuống cấp nhiều quá, mà chồng thì phơi phới thế kia, đi chung...
logo