Sâm ANGELA Gold san sẻ yêu thương với bệnh nhân nghèo...

(20/01/2016)
Nhãn hàng Sâm ANGELA Gold vừa tiếp sức cho chương trình “Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo” 100 triệu đồng với mong muốn chia sẻ khó khăn về vật chất và động viên tinh thần những bệnh nhân vì tình...
(*) Hiệu quả của sản phẩm tùy thuộc vào thể trạng của từng người.