TLMN - Có quên được đâu - Ca sỹ Phương Thanh


(*) Hiệu quả của sản phẩm tùy thuộc vào thể trạng của từng người.