Angela uống cùng với vitamin C được không?

Câu hỏi:

Nếu tôi uống Angela cùng với vitamin C thì có sao không? Uống sâm rồi uống nước chanh có bị ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc không?

 
Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa :

Trong lúc đang dùng sản phẩm Angela chị vẫn có thể dùng chung với Vitamin C hoặc nước chanh mà vẫn không giảm tác dụng của Angela.

Câu hỏi khác:

Gửi câu hỏi