Đàn bà, đôi khi ba bốn mươi tuổi vẫn còn “dại”

21-12-2016

Tác Giả: Đội Ngũ Angelagold

Cái dại của lãng quên bản thân không chăm sóc,

Bỏ mặc tâm hồn cằn cỗi,

Sắc đẹp già nua,

Sức khỏe lụi tàn.

Đàn bà truyền thống luôn có thói quen tự dặn mình phải hy sinh cho gia đình. Lúc bệnh tật hay đau đớn cũng tự mình gượng dậy vượt qua.

Đàn bà quên rằng dù là ở độ tuổi nào, dù ta là ai và bên cạnh ai, thì đàn bà cũng cần tự thương yêu mình trước…

“Hãy thương mình trước khi muốn thương ai…”

 

Đánh giá bài viết
19-06-2023